Böcker i korthet

4 oktober 2017
 • Ung och vuxen med asperger & AST. En guide i vardagen
  Carolina lindberg & Malin Valsö
  (Gothia fortbildning 2017)
 • Konflikt eller samförstånd. Konfliktkunskap för ledare
  Birgitta Bernhardsson
  (Komlitt 2017)
 • Vägen till patientens värld och personcentrerad vård. Att bli lyssnad på och förstådd
  Karin Dahlberg & Inger Ekman (red)
  (Liber 2017)
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida