Slitstarkt kors i ny tappning

Så här möter ni Vårdförbundet i fortsättningen. Det slitstarka korset känns igen från tidigare förbundssymboler. Nu presenteras det i en stram, enkel form.

9 februari 1998

Byta förbundssymbol är en större affär än man kan tro. Redan i november beslöt kongressen att initialerna SHSTF skulle kastas och namnet i fortsättningen bara vara Vårdförbundet. Omedelbart började planeringen för den nya förbundssymbolen. När slutresultatet nu presenteras tar det ändå flera månader innan förbundet fått sin nya profil. Först i september beräknas bytet vara helt genomfört.

Överallt där förbundet är representerat ska den nya symbolen finnas. Alla skyltar på kontoren runt om i landet byts ut.

Brevpapper, visitkort, flaggor, trycksaker, PR-produkter, utställningar och förbundets hemsida på Internet ska få sitt nya utseende.

När allt är klart beräknas namnbytet ha kostat förbundet två miljoner kronor.

Formgivaren av symbolen, Björn Kusoffsky, förklarar valet av korset med att ”det är en av de starkaste symboler som finns och förknippas inte längre bara med kristendomen utan även med allmänmänskliga värden såsom humanism, medmänsklighet etc.” I korset finns också bokstaven ”v” indikerad, som initial för Vårdförbundet. Att ordet Vårdförbundet skrivs i typsnittet Gill Sans sägs också vara ett medvetet val: ”Med sin harmoniska form påminner typsnittet om de humanistiska formerna hos grekisk-romerska inskriptionsbokstäver.”

Att färgen blev just dalablå har dock ingen förklaring i det grafiska programmet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida