Slopa AB

6 december 1999

I flera motioner ställdes krav om förändringar i Allmänna bestämmelserna. De fördes enligt förbundsstyrelsens förslag till styrelsen och förbundsrådet som underlag för avtalsförhandlingarna. Men på förslag av flera avdelningar uttalade kongressen som sin vilja att AB bara ska tillämpas om man inte kan komma överens om något annat lokalt. Stockholm fick stöd för sin åsikt att förbundet ska verka för att de ersättningar som finns i de centrala avtalen för jour, beredskap och ob ska ersättas av högre fast lön.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida