Slopad karantän för vårdpersonal upprör i Västerbotten

Slopad karantän för vårdpersonal upprör i Västerbotten
I flera regioner kallas nu vårdpersonal in, trots att de sitter i karantän på grund av covidsjuka familjemedlemmar. Arkivbild: Getty Images.

Jobba – trots att man har sjuka familjemedlemmar hemma och då andra i samma situation rekommenderas sitta i karantän? Folkhälsomyndighetens undantag för vårdpersonal tas emot på olika sätt i regionerna. I Västerbotten är Vårdförbundets lokala ordförande Jenny Olsson kritisk: ”Åtgärden vittnar om hur viktiga vi är, men också om att vi inte värderas utifrån det.”

Samtidigt som omikronsmittan rusar och nya covidavdelningar öppnar på svenska sjukhus är det ont om personal i vården. Flera smittsamma sjukdomar i omlopp med påföljande hög frånvaro, personal som sitter i karantän då de har en familjemedlem som testat positivt för covid och, på sina håll, en i grunden svag bemanning är orsakerna.

Den 22 december uppdaterades Folkhälsomyndighetens Vägledning för smittspårning av covid-19 med följande avsnitt:

”Vid kritisk personalbrist kan viss symtomfri vaccinerad vårdpersonal som är hushållskontakt till ett indexfall undantas förhållningsreglerna som gäller att stanna hemma från arbetet.”

I flera regioner har därefter vårdpersonal med sjuka familjemedlemmar kallats in på jobb, rapporterade TV4 i början av januari. Ytterligare några har flaggat för det – under den gångna helgen kunde man läsa i lokalpressen om Västerbotten och Halland, som båda har gått ut med liknande planer.

I Halland fick Vårdförbundets lokalavdelning information dagen före julafton.

– Regionen har tagit fram rutiner för detta utifrån FHM:s beslut. Det är ju verkligen inte bara att gå in och jobba, utan att det finns riktlinjer kring provtagning och andra saker bakom som måste vara gjorda, säger Margot Kamruddin, Vårdförbundets lokala ordförande i Halland.

Margot Kamruddin, ordförande för Vårdförbundet Halland. Foto: Privat.

Huruvida åtgärden har använts vet hon dock inte. Men om den kommer att sättas in sker det på frivillig basis för den berörda personalen och det är smittskyddsläkare som fattar beslutet i varje enskilt fall.

Margot Kamruddin har inte fått några negativa reaktioner från Vårdförbundets medlemmar. Hon beskriver personalsituationen i regionen som ansträngd på grund av hög sjukfrånvaro.

– Det är många som är hemma av olika skäl. Jag upplever nog snarare att medlemmarna kan tycka att det här kan vara en okej lösning, säger hon.

Jenny Olsson, ordförande i Vårdförbundet Västerbotten
Jenny Olsson, ordförande Vårdförbundet Västerbotten. Foto: Sanna Björkman.

Också i Region Västerbotten har Vårdförbundets lokalavdelning vid samverkan fått höra att regionen sett över möjligheterna till slopad karantän för vårdpersonal vid behov. Lokalordförande Jenny Olsson är kritisk till arbetsgivarens inställning och efterlyser mer samverkan.

– Vi behöver föra en djupare dialog kring riskbedömningar och hantering av detta, och hur det påverkar enskilda medlemmar och deras familjer. Vi ser gärna att arbetsgivaren tar kontakt med fackförbunden i frågan, säger hon.

Jenny Olsson säger att Vårdförbundet i Västerbotten efterlyst tätare samverkansmöten kring aktuella pandemirelaterade frågor men fått nej.

– Samtidigt går vården på knäna. Smittspridningen eskalerar enormt här. Arbetsmiljön är under kritik på nästan alla våra arbetsplatser och många väljer att lämna yrket. Det krävs långsiktiga åtgärder för att komma till rätta med de här problemen och kunna rekrytera och behålla personal.

I den akuta situationen just nu förordar hon att ta in personal via bemanningsföretag istället för att kalla in de som har sjuka familjemedlemmar hemma.

– Den åtgärden vittnar tydligt om hur viktiga vi är, men också om att vi inte värderas utifrån det. Det kan ju finnas många yrken och professioner där man tänker sig att det skulle gå att tillämpa – varför ska det just handla om vårdpersonalen, som redan är trötta och slutkörda? Vi klarar av toppar och dalar, men nu har vi kämpat i två års pandemi med bara toppar. Det är alltid våra medlemmar man vill pressa lite till.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida