Slöseriet i vården

Nu får det vara nog, säger allt fler i vården. Det borde få arbetsgivare att börja ta hand om sin personal, för nyrekryteringar är dyra. Vårdfokus granskar vad det kostar att anställa en sjuksköterska. Här är våra tre exempel Hanna, Fatima och Emil.

3 april 2013

Hanna?
Har arbetat tre år som specialist när hon anställs på barnintensivvårdsavdelningen vid Skånes universtetssjukhus i Lund. Tjänar 29?000 kronor. Får 10 veckors handledning och fyra dagars utbildning. Förväntas inte prestera alls under sina första två månader.

?

Hanna

 

Fatima
Har arbetat tre år som sjuksköterska när hon anställs på akutmottagningen på Västmanlands sjukhus i Västerås. Tjänar 24?000 kronor. Får tre månaders handledning och tre dagars utbildning. Förväntas prestera 75 procent under sina första sex månader.

Fatima

 

Emil
Är precis klar med sjuksköterskeutbildningen när han anställs på en kirurgisk vårdavdelning på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Tjänar 22?000 kronor. Får fyra veckors handledning och tre dagars utbildning. Förväntas prestera 50 procent under sina första sex månader och 75 procent under resten av sitt första år.

Emil

Grafik: Svenska grafikbyrån

 

 

Eva Dannert

Eva Dannert, utredare Västmanlands sjukhus: 

Vi pratar för lite om personalens värde”

Fler borde räkna på vad personalomsättning faktiskt kostar, anser Eva Dannert, utredare på Västmanlands sjukhus, som tycker att pengarna kan användas på ett bättre sätt.

— Alla har en prislapp. Vi pratar för lite om vad personalen är värd i pengar och vilken betydelse det har att människor trivs och stannar på arbetsplatsen, säger hon.

Ove Bergström, personalspecialist på Karolinska universitetssjukhuset, håller med. Men osäkerheten kring vad en rekrytering faktiskt kostar gör det svårare att argumentera för förebyggande insatser, är hans erfarenhet.

Hur lång tid det tar för en nyanställd att komma in i arbetet och leverera 100 procent beror på arbets­platsens karaktär och individens egenskaper. Räkneexemplen här intill bygger på uppskattningar.

Men trots att siffrorna hamnar mellan tummen och pekfingret är de med kunskap om rekrytering överens om två saker: Inskolningen står för den dyra delen av en nyrekrytering och det kostar mer än vad många tror att anställa ny personal.

— Lägg till kvalitetsförsämringar i vården och hur slitsamt det är för redan anställda om det byts ut mycket personal så får du kostnader svåra att överblicka, säger Eva Dannert.

Fakta

Rekryteringskostnad

Grafik: Svenska grafikbyrån

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida