Slussade inte vidare skärskadad patient till läkare

Sjuksköterskans missbedömde allvaret i den unga mannens skärsår och tog själv hand om omplåstringen. Det ledde till att två av ynglingens fingrar fick sentransplanteras.

14 maj 2001

En 19-åring kom till sjukhusets akutmottagning med två dagar gamla skärsår på höger hands ring- och lillfinger. Sedan patienten tagit av de gamla blodiga kompresserna tejpade en sjuksköterska såren på fingrarna. Hon uppmanade honom att röra på de svullna fingrarna så att de inte stelnade och att vara uppmärksam så att såren inte blev infekterade.

Knappt tio dagar senare återkom 19-åringen till mottagningen eftersom han inte kunde böja ringfingrets yttersta och lillfingrets två yttersta leder.

Efter läkarundersökning remitterades han vidare till regionsjukhusets handkirurgiska mottagning där det visade sig att han hade senskador i båda fingrarna. Ett sår var fortfarande öppet och patienten ordinerades en kraftig penicillinkur och sentransplanterades sedan i två steg med senor och nerver från ena foten.

Ynglingen anmälde sjuksköterskan till HSAN och skriver att felbehandlingen orsakat stora besvär. Han har ingen inkomst, sin lärlingsplats som elektriker kanske han mister och det är osäkert om han kommer att kunna göra sin värplikt i flottan.

Sjuksköterskan skriver i sitt yttrande till nämnden att 19-åringen sökte för att få en två dagar gammal skada omlagd. Om han hade sökt akut så hade hon satt upp honom för akutbesök hos läkare. Det hade hon också gjort om han på hennes fråga hade svarat att han inte kunde böja eller sträcka fingrarna.

Som det nu var skulle patienten egentligen ha hänvisats till en distriktssköterska på vårdcentralen för att få hjälp med omläggningen. Men det var midsommarhelg och 19-åringen hade bråttom så hon gick med på att ta hand om honom.

Sjuksköterskan anser att patienten var tillräckligt gammal för att hon skulle kunna utgå från de uppgifter han lämnade. Hon påpekar också att han på de två dagar som gick mellan skadetillfället och besöket på sjukhuset borde ha upptäckt att han inte kunde röra fingrarna.

Ansvarsnämnden konstaterar att skärsår i fingrarna lätt kan leda till sen- och nervskador och hävdar att sjuksköterskan därför borde ha ordnat en läkarundersökning i stället för att nöja sig med patientens uppgift att han kunde röra fingrarna.

Utifrån de omständigheter som rådde anser dock nämnden att sjuksköterskans fel är ursäktligt och hon slipper därför disciplinpåföljd. Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 1612/00:a2).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida