Slut med dubbel-organiseringen

Vårdförbundet och Statstjänstemannaförbundet föreslår att de cirka 2 000 personer som i dag är dubbelorganiserade enbart ska vara medlemmar i Statstjänstemannaförbundet.

Ända sedan 1964 har det funnits ett dubbelorganiseringsavtal mellan de två förbunden. Under senare år har avtalet dock ifrågasatts och på Vårdförbundets kongress i höstas beslutades att avtalet skulle sägas upp.

Sedan dess har frågan diskuterats mellan de två förbunden och man har kommit överens om ett förslag till samverkansöverenskommelse om hur det ska se ut i framtiden utan dubbelorganisering.

Grunden är att de i dag berörda blir medlemmar i Statstjänstemannaförbundet när dubbelorganiseringsavtalet upphör. Vill någon sedan gå över till Vårdförbundet är det fritt fram och Statstjänstemannaförbundet ska inte försöka hindra detta. När det gäller en nyanställd biomedicinsk analytiker, sjuksköterska eller barnmorska ska hon av båda förbunden informeras om möjligheten att välja förbund.

Alla förhandlingar ska ske i samverkan mellan de två förbunden och övriga berörda fackförbund i en speciell förhandlingsdelegation där varje förbund finns representerat. För att ett avtal som förhandlats fram av den delegationen ska gälla krävs ett godkännande från varje enskilt förbund. Lokalt motsvaras förhandlingsdelegationen av ett lokalt samverkansorgan.

Samverkansöverenskommelsen säger också att Vårdförbundet och Statstjänstemannaförbundet ska samverka i andra frågor än förhandlingsfrågor. Till exempel när det gäller yrkesutveckling och utbildning.

Beslut i juni
Vad gäller det internationella arbetet ska Vårdförbundet verka för att Statstjänstemannaförbundet kan delta i det arbete som utförs i den för Vårdförbundet och IBL (Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap) gemensamma internationella kommittén.

De två förbundens ledningar är överens om att anta den här överenskommelsen, men något definitivt beslut har inte tagits. Frågan ska först diskuteras och förankras inom Statstjänstemannaförbundet och även tas upp på Vårdförbundets förbundsråd nu i maj. Definitivt beslut väntas i juni.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida