Slut på delegering i ambulanssjukvården

2 september 2005

Från den 1 oktober får endast legitimerad personal ge läkemedel inom ambulanssjukvården.

Tidigare har en läkare kunnat delegera eller ge generella ordinationer åt personer som saknat formell kompetens att hantera läkemedel. I fortsättningen ska Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård, SOSFS 2000:1, gälla fullt ut. I ett tillägg, 2001:17, tydliggörs reglerna för just ambulanssjukvården.

Läs mer på www.sos.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida