Slut på luckor i personalpusslet

Slut på luckor i personalpusslet
Det har tagit nästan tio år att införa alla förbättringar. ”Kan vi dela med oss så det går snabbare för andra är vi glada”, säger Eva Sjödin Eriksson.

Barnonkologen på Norrlands universitetssjukhus har inga problem att rekrytera. Mentorskap och en populär arbetstidsmodell lockar.

6 februari 2018

Det rapporteras om kris inom barncancervården, men barnonkologen på Norrlands universitetssjukhus i Umeå är ett undantag. ?

När Eva Sjödin Eriksson började här som avdelningschef för tolv år sedan mötte hon missnöjda medarbetare som hade svårt att koppla bort jobbet på fritiden. Hon såg behovet av mer tid för återhämtning och arbetsgivaren insåg att något måste göras. Då inledde de ett arbetsmiljö­arbete där en arbetstidsmodell blev en viktig del.?

Arbetstidsmodellen 3-3 — där man arbetar tre dagar och är ledig tre dagar — infördes 2009 för all omvårdnadspersonal. Barnonkologens lite modifierade variant innebär att de har ledigt minst två dagar efter en arbetsperiod av två till fyra dagar. Syftet är en jämn belastning och att undvika långa, ohälsosamma arbetsperioder.??

Modellen innebär en arbetstidsförkortning. För dem som arbetar dag/kväll räknas 88 procent som heltid och cirka 85 procent för dem som arbetar blandad dag/natt. Dessutom är en viss del av arbetstiden, sex procent, en buffert där tid läggs på hög. Så den som arbetar dag får ett schema där 82 procent är schemalagd.?

Bufferttiden kan bland annat användas för att täcka korttidsfrånvaro.

??— Innan modellen infördes ägnade jag torsdagarna åt att ringa in personal till helgen. Nu har jag en lista med namn att ringa om någon har semester, vårdar barn eller är sjuk.?

Arbetstidsmodellen innebär att medarbetarna nästan inte har någon övertid längre och de behöver inte ta in externa vikarier, förutom på somrarna. Det löser sig genom att avdelningschefen tittar igenom vem som har arbetat minst bufferttid.?

— Vi har en lista där sjuksköterskorna skriver upp sig som buffert. Varje dag har jag några namn att välja på om vi behöver mer personal. Den som skrivit upp sig måste vara standby till klockan elva på dagen. Ringer jag senare är man inte skyldig att komma in.??

De sex procenten som kallas buffert­tid räknas över ett år. Den kan också användas till handledning, utbildning som prioriteras av arbetsgivaren, arbetsplatsträffar utanför arbetstiden eller till medarbetarsamtal.

?— Vi har nöjd personal, hög kompetens och låg personalomsättning. När det finns en organisation som skapar balans mellan arbete och fritid är vårdyrket fantastiskt, säger Eva Sjödin Eriksson.

Fler framgångsfaktorer

??Mentorskap – kunniga, seniora sjuksköterskor är mentorer för dem med mindre än ett års erfarenhet.?

Dagliga speglingar – små team med två eller tre medarbetare reflekterar över vad som varit bra och mindre bra under dagens arbetspass.?

Arbetsmiljöronder – frågor från speglingarna förs vidare till ett forum där chefsläkare, avdelningschef och fackliga representanter träffas.?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida