Sluta röka-linjen lönsam affär för sjukvården

Sedan starten 1998 har gratistelefonen Sluta röka-linjen enligt Stockholms läns landstings Centrum för folkhälsa sparat in vårdkostnader för mer än 250 miljoner kronor.

Summan bygger på beräkningen att tio tusen kronor om året sparas in i minskade vårdkostnader för varje person som slutar röka eller snusa. Sedan telefonrådgivningen startade har drygt 7 700 personer uppgett att de har slutat röka eller snusa just tack vare Sluta röka-linjen.

Till det kommer minskade kostnader för arbetsgivarna på omkring 200 miljoner kronor.

Tobaksrökning är den främsta orsaken till ohälsa och för tidig död som går att förebygga. Rökningen är den vanligaste orsaken till lungcancer och leder till många dödsfall i hjärtinfarkt, slaganfall och kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Bäst i samverkan med vården

Redan förra året presenterade Centrum för folkhälsa en studie som visade att Sluta röka-linjen är det mest kostnadseffektiva sättet att rädda liv på i Sverige.

Rökstopp kan dessutom förhindra reumatism, lårbensbrott, syn- och hörselnedsättningar.

– Vi har publicerat studier som visar att om vården hänvisar patienter som vill sluta röka till oss ökar chanserna för att de ska lyckas. Och speciellt gynnsamt blir det om vi kan samverka så att vården följer processen med recept och stöttning, säger docent Hans Giljam på Centrum för folkhälsa, huvudansvarig för Sluta röka-linjen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida