Slutar i protest mot sämre OB

Arbetsgivarens uppsägning av lönesystemet på thorax vid regionsjukhuset i Umeå har lett till att 26 sjuksköterskor slutat och att man inte klarar av önskat antal operationer.

2 november 1998

Det var i våras som ledningen sa upp det speciella poängsystem som funnits på kliniken ett antal år och som inneburit fler poäng ju obekvämare tid man arbetat och därmed högre lön. Uppsägningen har motiverats med att ledningen velat införa ett poängsystem även på övriga kliniker, men att det skulle bli för dyrt att införa samma system där. I stället har man reviderat systemet och sänkt ersättningarna.

Uppsägningen ledde till ett ramaskri på thorax. Sjuksköterskorna (bemanningen är enbart sjuksköterskor) protesterade och krävde att det gamla systemet ska finnas kvar.

Ledningen har dock envist sagt nej. Så sent som i början av oktober förklarade den att det inte fanns några planer på att ta tillbaka uppsägningen av systemet.

Försök att blidka
Tidigare har ledningen försökt blidka sjuksköterskorna genom att presentera ett nytt poängsystem som innebär oförändrad lön. I stället för högre ersättning för OB-arbete, höjdes grundlönen. Det skulle dock enbart gälla befintlig personal. Nyanställda skulle få de nya, lägre ersättningarna.

Förslaget avvisades av sjuksköterskorna på thorax. Vid en sluten omröstning i mitten av september röstade 87 procent mot, endast 8 procent för.

Konsekvenserna för verksamheten på thorax har blivit stora. Sedan i augusti har 26 sjuksköterskor sagt upp sig och fler sägs vara på väg bort. De söker sig också till andra arbetsgivare än Umeå sjukvård.

Färre operationer
En annan konsekvens är att kliniken inte längre kan genomföra planerat antal operationer. Målet sju operationer per dag har nu sjunkit till fem.

– Vi har inte fått någon bra förklaring från ledningen till varför det måste vara likadant på alla kliniker. Det finns inget som säger att man inte kan införa ett annat poängsystem på andra kliniker, säger Anita Kristiansson, ordförande
i Vårdförbundets lokala avdelning.

Hon anser också att förslaget om en högre grundlön och lägre ersättning för OB-tider innebär att systemet faller.

– Ett av syftena med den ökade ersättningen för arbete på obekväma tider var ju att få de anställda att arbeta då. Tar man bort den moroten, kommer det att bli svårare att få folk att arbeta på obekväma arbetstider, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida