Små nyfödda löper störst risk att dö

Sambandet mellan det nyfödda barnets mognadsgrad och risken för att dö i samband med födseln är mycket starkt. Nästan hälften av de barn som dör väger mindre än 2 500 gram. Ändå är det bara fyra procent av de nyfödda som väger så lite.

Det framgår av den senaste statistiken från Socialstyrelsens medicinska födelseregister.

Statistiken avspeglar vad som hände under 2002. Fokus ligger på den perinatala dödligheten, det vill säga dödföddhet och dödlighet inom första levnadsveckan.

Av födelseregistret framgår också att:

  • Åttionio procent av samtliga föds vid de mest specialiserade sjukhusen: regionsjukhus och länssjukhus.
  • Två procent föds vid sjukhus som saknar obstetrisk och pediatrisk specialistvård.
  • Fjorton sjukhus redovisar minst 2 000 födda vardera och svarar för 56 procent av samtliga födda barn.
  • Den perinatala dödligheten under 2002 uppgick till 5,2 per 1 000 födda.

Rapporten hittar du på http://www.sos.se/plus/dokinfo.asp?valPubl_id=2004-42-3.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida