Smakstörning vanligt vid stroke

7 oktober 2005

Smakstörningar är vanliga hos patienter med stroke. Men de tycks i allmänhet ha en god prognos och minskar efter en tid.

Det är tyska forskare som testat smakupplevelsen hos 102 patienter som för första gången hade drabbats av stroke. Ett kriterium för att ingå i studien var att patienten själva kunde tala om vilka smaker de kände vid testen, ett annat att de inte tidigare haft smakstörningar.

Resultaten visar vidare att män löpte större risk för smakstörningar än kvinnor och att patienter med svårighet att svälja oftare än andra hade smakstörningar.

Källa: Stroke 2005;36: 1690-1694

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida