smärta

1 november 1999

Författare Britt och Björn Bragée
Titel Kroppens vrede. En bok om smärta
307 sidor
Förlag Albert Bonnier 1999
Cirkapris 317 kronor
ISBN 91-0056-868-6

Det här är en bok om smärta. Både på det teoretiska planet: hur kommer det sig att det gör ont? och på det praktiska. Många smärtdrabbade patienter får komma till tals och beskriva hur deras smärta yttrar sig – och inte minst hur de behandlas i vården. För att ha långvarigt ont är att ständigt vara på vandring; från läkare till läkare, från sjukgymnast till sjukgymnast, från somatiken till psykiatrin och tillbaka igen. Det finns, säger de båda författarna som är sjukgymnast respektive läkare, tre faser man måste gå igenom som smärtpatient. Erkännandet att man har smärta, bekräftelsen och till slut anpassningen. Boken avslutas med en adressförteckning över patientföreningar och myndigheter samt en litteraturlista.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida