smärta

12 april 1999

Holger Klintman
Den gåtfulla smärtan
168 sidor. Natur och Kultur 1998
Cirkapris 307 kronor
ISBN 91-27-07027-1

Ingen vet egentligen varför allt fler människor drabbas av kroniska smärttillstånd. En längre tid av svåra påfrestningar, med problem på jobbet eller i privatlivet, kan vara den utlösande faktorn. Ett kroppsligt trauma, exempelvis en whiplashskada, kan också vara orsak. Ofta drabbas aktiva och yrkesverksamma personer i yngre medelålder.

Läkare och psykologer försöker finna förklaringar i personlighetsfaktorer, höga krav på sig själv är vanligt hos dessa patienter, och ökad känslighet för stress. Klart är att den kroniska smärtan påverkar både kroppen och själen. Upprepade sjukskrivningar brukar bli följden innan en större utredning av läkare, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator görs. Rehabilitering är möjlig i vissa fall. Holger Klintman är professor i psykologi. Han bedriver klinisk forskning om kroniska smärtsyndrom och psykologisk rehabiliteringsbedömning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida