Smärta

2 oktober 2000

Författare Anna Hertting
och Jan Samuelsson (red)
Titel Smärta och trötthet – ohälsa i tiden
268 sidor
Förlag Studentlitteratur 2000
Cirkapris 408 kronor
ISBN 91-44-01214-4

Den som inte balanserar sitt liv med ett varierat tempo och återhämtning efter stressperioder – den människan blir trött, säger författarna till denna bok. Stressbeteende innebär i sig gränslöshet. Hur mycket man än gör blir det aldrig nog. Ohälsa som beror på värk, trötthet och stress har ökat under de senaste decennierna då diagnoser som fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom har blivit vanliga. Det förklaras bland annat med ett förändrat arbetsliv där färre anställda ska göra mer. Undersökningar som boken refererar till visar också att 10–25 procent av svenska skolbarn mellan 10 och 15 år har huvudvärk, magont, ryggproblem eller svårt att sova minst en gång i veckan. Denna verklighet innebär en utmaning för främst primärvården, skolhälsovården och företagshälsovården. Ett arbetssätt med ett rehabiliteringsteam där läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och psykolog ingår behövs. Att landstingen själva i allt högre grad får ansvara för kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete gör det möjligt för primärvården att bedriva patientnära forskning.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida