Smärta

4 februari 2002

Författare Gunnar L Olsson och Lena Jylli (red)
Titel Smärta hos barn och ungdomar
453 sidor
Förlag Studentlitteratur 2001
Cirkapris 673 kronor
ISBN 91-44-01489-9

Kunskapen om barns upplevelser av smärta är ny. Så sent som i början av 1980-talet opererades prematura barn utan någon form av anestesi eller smärtlindring på grund av okunskap både om barns smärta och om anestesimedlens effekter på små barn. I denna bok gör redaktörerna Leena Jylli, specialistsjuksköterska i smärtbehandling, och Gunnar L Olsson, barnanestesiolog, vad de kan för att fylla kunskapsluckorna genom att presentera en heltäckande bok om smärta hos barn
och ungdomar och hur den kan och bör behandlas. En rad specialister har medverkat genom att skriva om sina respektive områden, från smärtans fysiologi till psykologiska behandlingsmetoder och etik. Varje kapitel avslutas med förslag på litteratur för vidare läsning.

Boken kan användas av all personal som i sitt arbete möter barn och ungdomar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida