Smärtlänkar

5 februari 2001

Internationella smärtlänkar
? International Association for the Study of Pain http://www.halcyon.com/iasp/index.html
? Smärtdefinitioner enligt IASP http://www.halcyon.com/iasp/terms-p.html
? Tidskriften PAIN on line http://www.elsevier.nl/cgi-bin/cas/tree/store/pain/cas_free/browse/browse.cgi
? American Pain Society http://www.ampainsoc.org./
? American Pain Society publications http://www.ampainsoc.org/pub/
? Internationellt painnet http://www.painnet.com/

Nationella smärtlänkar
? Riksföreningen mot smärta http://home5.swipnet.se/~w-54563/
? Smärtnätet http://www.omv.lu.se/painnet/

Akut smärta
? Postoperativ smärtbehandling vid Trelleborgs lasarett http://home1.swipnet.se/~w-15608/poppain/poppain.html

Långvarig smärta
? SBU-rapport. Ont i ryggen, ont i nacken
Kort om rapporten: http://www.sbu.se/svensk/reports/abstracts/ontiryggen2.html
Sammanfattning och slutsatser: http://www.sbu.se/svensk/reports/abstracts/ryggenslut.html
? Värkstaden, Stockholm http://home1.swipnet.se/~w-10054/#Varkstaden
? Smärta i Halland ? Epipain http://www.hertigknut.halmstad.net/epipain.htm
? USA Fibromyalgia Association http://w2.com/fibro1.html
? Victoria Pain Clinic (om Fibromyalgi)http://www.vicpain.com/articles.htm#FMS
? Physical Rehabilitation in Managing Pain (IASP)
http://www.halcyon.com/iasp/PCU97c.html

Cancerrelaterad smärta 
? The University of Texas MD Anderson Cancer Center
http://www.mdanderson.org/
? PDQ Supportive Care Information Health Professionals
http://cancernet.nci.nih.gov/clinpdq/supportive/Pain_Physician.html
? Oncology drug reviews
http://pharminfo.com/pubs/msb/msbonc.html
? Onkologiskt centrum i södra sjukvårdsregionen med bl a vårdprogram för olika cancerdiagnoser
http://www.ocsyd.lu.se/index.html
? Vårdprogram för palliativ vård i Södra Älvsborg
http://vastragotaland.net/zv0030/index.html

Farmakologisk smärtbehandling
? Läkemedelsverkets information angående indragning av
Novalgin http://www.mpa.se/biverkningar/biv99/novalgin.html
? Apoteket: Läkemedel och trafik http://www.apoteket.se/aktuellt/trafik.html
? På forskningsfronten, Substans P och neurokinin A viktiga komponenter vid smärta http://www.medicallink.se/news/newsnr297.html
? På forskningsfronten, Nya upptäckter kan leda till bättre mediciner mot smärta http://www.medicallink.se/news/newsnr854.html
? Läkemedelsverkets sammanställning och bedömning av biverkningar som rapporterats från hälso- och sjukvården samt nya biverkningsrön utifrån http://www.mpa.se/biverkningar/ie_bivindex.html

Komplementära smärtbehandlingsmetoder
? Nål kan ta kål på smärta ? akupunktur som smärtlindring vid ledsjukdomar http://www.lu.se/info/forskdag97/18.html
? Cutan fältstimulering http://www.cfs.se/cfs04s.htm 
? TENS (Schwa-medico AB) 
http://www.schwa-medico.com/sweden/tens1.htm
? TENS (SFS medical AB) http://www.cfs.se/cfs06s.htm

Fotnot: Samtliga länkar är hämtade från och granskade av Smärtnätet, institutionen för omvårdnad, Lunds universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida