SMER-nej till patent på gener

I ett skarpt remissvar varnar Statens medicinsk-etiska råd, SMER, för konsekvenserna av regeringens förslag till ändringar i patentlagen.

Ändringsförslagen innebär att lagen anpassas till EU:s direktiv 98/44/EG men SMER anser att direktivet är oacceptabelt.

– Vi anser att patent ska avse uppfinningar, inte upptäckter. Ytterst handlar det om vem som ska äga kunskap, säger Margareta Albinsson, vice ordförande i Vårdförbundet och sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd.

Rådet rekommenderar regeringen att säga nej till varje patentering av människokroppens beståndsdelar, även de som har »isolerats«. Det finns uppenbara risker för integritetskränkningar, då mänskliga beståndsdelar kan patenteras.

I stället för att anpassa den svenska patentlagen bör Sverige försöka få direktivet ändrat. Direktivet lämnar öppet för relativt breda patent som skulle kunna ge svåröverskådliga kostnadsökningar för hälso- och sjukvården och minska utrymmet för den fria forskningen.

Möjligheterna till vård och etiskt godtagbar forskning får inte inskränkas men en skrivning i texten kan tolkas som riksdagens definitiva avståndstagande från viss angelägen forskning, påpekar SMER.

Mer information på: www.smer.gov.se och www.regeringen.se/propositioner/ds (Ds 2001:49). 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida