Smidigare för donator med datortomografi

- Med vår nya undersökningsmetod besparar vi de blivande donatorerna mycket tid och besvär.

Det berättar Eva Undrén, som arbetar på röntgendiagnostiska avdelningen på Umas i Malmö.

– När man tidigare har undersökt de patienter som är beredda att donera njurar har de fått genomgå fyra olika undersökningar: urografi, ultraljud, njurscintigrafi och renal angiografi, berättar hon.

Det handlade om undersökningar som – bortsett från att de i en del fall är jobbiga att gå igenom – tar lång tid, sammanlagt flera timmar. Dessutom kunde man minska den sammanlagda mängden kontrastvätskor, vilket innebär att man inte belastar njurarna lika mycket.

– Nu kostar det den som blir undersökt bara ett nålstick och en halvtimme, konstaterar Eva Undrén.

För sedan ett par år tillbaka gör man i stället för de fyra olika undersökningarna bara en röntgenundersökning med hjälp av datortomografi. Den ger en detaljerad bild av njuren, man kan se hur kärlanatomin och parenkymet ser ut samt får besked om hur njuren fungerar när det gäller utsöndringen av urinet.

– Genom att vi gör tredimensionella bilder får vi en mycket bra bild av njuren, säger Eva Undrén.

Det är röntgensjuksköterskan som gör undersökningen men resultatet tolkas av en läkare.

På Umas gör man ungefär 20 njurdonationer om året från levande donatorer (och 40 från avlidna).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida