Smittspårning

Smittspårning sker efter ett fall av mässling

Ett fall av mässling har konstaterats i Stockholm. Nu har ett antal personer som kan ha utsatts för smitta kontaktats.

26 mars 2019

Den 22 mars konstaterades att en person hade mässling. Personen hade haft kontakt med en provtagningssenhet vid Högdalens läkarhus. Nu görs smittspårning enligt rutin.

­– Smittspårning innebär i det här fallet att personal från Smittskydd Stockholm har kontaktat personer som kan ha utsatts för smitta, säger Per Follin, smittskyddsläkare i Region Stockholm i ett pressmeddelande.

Ett antal personer har kontaktats per telefon och vissa, om de har bedömts varit mottagliga, har erbjudits förebyggande behandling. Alla som har besökt mottagningen får informationsbrev utskickat.

I brevet får de rådet att vara uppmärksamma på sjukdomssymtom som kan vara tidiga symtom på mässling. Det kan vara hög feber, förkylning, torrhosta och röda ögon. Om någon insjuknar i symtomen ges information om hur de ska söka vård.

Mässling är mycket smittsamt och därför rekommenderas patienter att ringa innan de tar sig till en vårdmottagning. Skulle läkarvård behövas kan en läkare gå direkt till ett undersökningsrum, för att undvika smitta.

Att ha haft sjukdomen ger livslångt skydd

  • Barn vaccineras mot mässling genom barnvaccinationsprogrammet och täckningen i Stockholm är över 96 procent.
  • Den som är osäker på sitt skydd kan rådgöra med sin vårdcentral eller en vaccinationsmottagning.
  • De flesta som är födda före 1960 har haft mässlingen. Personer som är födda 1960-1980 kan ha större risk, medan personer födda efter 1980 i allmänhet har fullgott skydd.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida