Andra vågen

Smittspridningen tvingar primärvården att ställa om igen

Smittspridningen tvingar primärvården att ställa om igen
Christina Vikström är sjuksköterska och enhetschef för hälsocentralen i Piteå. Hennes kollega och verksamhetschef Ronny Grundström har precis gått i pension. Foto: Hans Zetterberg.

I Piteå sprids nu covid snabbt i samhället. På hälsocentralen måste de tänka nytt varje dag för att klara en ökad arbetsbelastning och mer provtagning.

Det tar några dagar innan vi lyckas hitta en tid för att intervjua enhetschefen Christina Vikström på telefon. Dagarna är fulltecknade. Både hon och arbetsgruppen ställs hela tiden inför nya problem som måste lösas. Förra gången vi pratade hade de precis återgått till ett normalläge efter första vågen. Nu är de mitt i andra vågen och tvingas återigen prioritera bland arbetsuppgifterna.

‒ Folk är slitna. Det krävs mycket av oss alla när vi hela tiden måste ställa om och tänka nytt. Jag får nya direktiv varje dag och vi har fått flera nya uppdrag. För mina medarbetare är inget som vanligt, de kan aldrig säkert veta vad de ska jobba med nästa dag. Sådant kostar på, säger Christina Vikström.

Lång väntan på provsvar

I en nyöppnad barack utanför hälsocentralen finns en infektionsmottagning samt provtagning för covid-19. Under november ökade antalet smittade i Piteå dramatiskt vecka för vecka, totalt 620 konstaterade fall.

‒ Vi ser att fler och fler kommer till vår provtagning. För att kunna styra det så vi inte får folksamlingar och att vi ska hinna med så har vi bara bokade tider, berättar Christina Vikström.

Kapaciteten är 60 personer per dag, men sedan kan provsvaren ta lång tid. Upp till sex dagar har det dröjt även för vårdpersonal som är en prioriterad grupp. Det innebär att många tvingas vara hemma i väntan på svar.

‒ Det ställer till det enormt mycket för oss, vi har haft mycket korttidsfrånvaro och det i ett läge där vi måste ha så mycket personal som möjligt i drift om vi ska klara det här. Nu har regionen etablerat ett samarbete med finska laboratorier och nästa steg blir nog att införa snabbtester.

Räddas av pensionärerna

Utan timvikarier som rycker in hade de nog inte klarat bemanningen, säger Christina Vikström.

‒ Tack och lov för våra pensionärer. De hade egentligen tänkt att sluta till jul, men nu kom de och sade ”det går ju inte, det är lika bra att vi fortsätter, vi kan ju ändå inte göra något annat”. Då blir man nästan tårögd.

Ett annat orosmoment är att hälsocentralens personal nu beordras att arbeta i covidvården på sjukhuset. Den sista helgen i november blev covidläget på Piteå sjukhus så ansträngt att primärvården återigen måste släppa till sina sjuksköterskor och undersköterskor.

‒ När det här kom ramlade hela världen ner igen för vår personal som tvingades arbeta på sjukhuset förra gången. Det har varit en stor anspänning att gå och tänka på hur det ska bli och ledsamt för dem som nu drabbas, säger Christina Vikström.

Tufft att vara chef

Hon försöker vara transparent, att hela tiden berätta vad hon vet och inte vet och informera så mycket det bara går.

Christina Vikström är sjuksköterska och enhetschef på Piteå hälsocentral
Varje dag är en utmaning, säger Christina Vikström, enhetschef för Piteå hälsocentral. Foto: Hans Zetterberg

‒ Normalt har vi morgonmöten varje dag, men det går inte nu när man inte ska samlas så många. Jag gör i stället ett dagsbrev varje morgon där jag skriver ner allt man kan behöva veta om vad som är nytt om covid, frånvaro, rutiner, vem som gör vad och så vidare, så att alla får samma information.

Det är tufft att vara chef i den här krisen, tycker Christina Vikström. För samtidigt har hennes egen chef gått i pension och regionen håller på att sjösätta en ny organisation.

‒ Det viktigaste för mig är att vara tillgänglig, närvarande och lyhörd både för patienter och medarbetare. Styrkan i en kris är laget, att vi drar åt samma håll.

Viktigt med återhämtning

Christina Vikström berättar om den innovationskraft hon ser hos personalen, hur de försöker lösa alla dagliga problem och tänka nytt för att kunna hjälpa patienterna.

‒ Vi ser till exempel att psykisk ohälsa fortsätter att öka och att vårt psykosociala team har fått väldigt mycket att göra. När jag ställer frågan hur vi ska klara det så får jag levererat tillbaka hur vi kan göra – det är fantastiskt, säger Christina Vikström.

Att lyssna till medarbetarna innebär för henne inte bara att ta tillvara deras kunskap, utan också att se till deras behov, känslor och påminna om vikten av återhämtning.

‒ Vi alla behöver verkligen fundera över vad vi behöver för att hitta ny kraft. Är det att ta en promenad, springa i skogen eller ligga på soffan och se en tv-serie? Vad det än är så är det väldigt viktigt att få återhämtning nu för att orka igenom detta.

Tvingas prioritera

Prioriterade arbetsuppgifter på hälsocentralen

 • Telefonrådgivning.
 • Digitala arbetssätt för prioriterade besök och gruppbesök.
 • Särskilda boenden, korttidsboenden, hemsjukvård.
 • Bedömning av måttligt sjuka patienter med luftvägssymtom.
 • Samordnad utskrivning från slutenvården.
 • Bedömning av nytillkomna symtom på misstänkt allvarlig sjukdom och försämring av kronisk sjukdom.
 • Kontroller av sköra patienter med mer komplex sjukdom.
 • Receptförnyelse.
 • Arbete på jourmottagningar och beredskap.
 • Intyg för körkortstillstånd för yrkeschaufförer

Arbetsuppgifter att senarelägga

 • Hälsokontroller
 • Vissa intyg (kostintyg, försäkringsbolag, resebolag)

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida