Snabb övergång till patientnära labb

I Sörmlands landsting ska inom tre år merparten av alla kliniskt kemiska analyser ske patientnära. Det har landstingsledningen bestämt. Frågan är om det är möjligt utan att tumma på kvaliteten.

En projektgrupp med personal från såväl öppen- som slutenvården i Sörmland och från Nova Medical ska nu bildas för att försöka arbeta fram en fungerande modell för den patientnära laboratoriemedicinen.

– Det är en omvälvande uppgift vi tar på oss. Vi tror att tajmingen är riktig. Risken är naturligtvis att vi har fel, att visionen är orealistisk. Lyckas vi inte motivera vår personal och leverera den kompetens som behövs för att stödja det här rör vi till det i systemet i stället, säger Per Båtelson, verkställande direktör för hälso- och sjukvårdskoncernen Capio, i vilken det laboratoriemedicinska företaget Nova Medical ingår.

Sedan 1995 sköter Nova Medical laboratoriemedicinen på entreprenad åt landstinget i Sörmland.

Togs på sängen
När det i april förra året var dags för en ny upphandling av laboratoriemedicinen i landstinget togs anbudsgivarna på
sängen. I kravspecifikationen angavs visionen att 80 procent av de kliniskt kemiska analyserna ska ske patientnära inom tre år.

När anbudstiden i höstas var till ända kunde inget av företagen på ett för landstinget tillfredsställande sätt presentera hur detta ska gå till. Landstingsledningen förklarade sig då beredd att ta över laboratorieverksamheten i egen regi.

– Fördelen med att köpa tjänster är att vi kan spetsa till kraven, säger landstingsdirektör Christer Lindman.

Det finns de som anser att Nova Medical försattes i en utpressningssituation. Antog de inte utmaningen var det bara att packa ihop och försvinna. Då ska företaget ha lagt sig på rygg och lovat att i princip gå med på allt.

Misstankar finns om att ledningen innerst inne anar att det varken finns tekniska eller personella förutsättningar
att på så kort tid decentralisera en så stor del av laboratoriemedicinen.

– Den beskrivningen är inte rättvis. Även om det är en oerhört tuff utmaning kommer vi att gå in för det här med full kraft. Vi ser det som en möjlighet att skapa en produkt som vi även kan erbjuda andra kunder, säger Nova Medicals verkställande direktör, Dan Olsson.

Han tror inte att företaget ska behöva anställa fler biomedicinska analytiker för att klara uppgiften.

Landstingets personal har inte fått veta vad som är på gång. Nova Medicals personal informerades först i januari i år, mest för att få förståelse för hur allvarligt läget var för företaget.

Hur stor andel av verksamheten som i dag är patientnära vet ingen. Gissningarna varierar från 10 till 40 procent.

Sen information
Steve Gräsberg, biomedicinsk analytiker inom Nova Medical och ledamot i yrkesföreningen IBL:s (Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap) styrelse har i många år undervisat undersköterskor, sjuksköterskor och annan personal i patientnära analyser.

– Jag är i grunden positiv till utvecklingen av den patientnära laboratoriemedicinen. Men någonstans finns det en smärtgräns för vad som är yrkesetiskt försvarbart. Det kan finnas en risk för att allt för mycket förs ut allt för snabbt.

– Hade det funnits enkla instrument där det bara var att trycka på en knapp och vänta på svaret hade det inte varit något problem. För flertalet analyser finns inga sådana enkla metoder.

Större delen av analyserna måste fortfarande skötas av laboratoriemedicinskt utbildade personer. Tummas det för mycket på kompetens- och kvalitetskraven är det i slutändan patienterna som blir lidande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida