Snabb vårdpersonal kan slippa ansvarsanmälan

Vårdpersonal som snabbt rapporterar egna fel ska inte anmälas vidare till hsan, föreslår Socialstyrelsen.

Fel och misstag som begås i vården ska rapporteras inom sju dagar. Om avvikelseanmälan kommer in i tid ska Socialstyrelsen inte behöva föra ärenden vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, hsan. Det skriver Socialstyrelsen till regeringen i ett förslag till ny inriktning på det så kallade lex Maria-systemet.

I förslaget flyttas fokus från enskilda yrkesutövare till systemfel och brister i organisationen. Samtidigt ökar kraven på vårdgivaren att förbättra sina system för att ta hand om rapporterade händelser.

Lisbeth Löpare-Johansson, en av Vårdförbundets vice ordförande, välkomnar förslaget.

– Det känns som ett steg i rätt riktning. Patientsäkerheten är en av de allra viktigaste vårdmiljöfrågorna.

När personalen har skrivit en avvikelserapport ska vårdgivaren analysera händelsen och vid allvarlig skada eller sjukdom göra anmälan enligt lex Maria inom 60 dagar. Socialstyrelsen vill att vårdgivaren inom en snar framtid ska bli skyldig att göra en omfattande händelseanalys innan en lex Maria-anmälan görs.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida