covidtester

Snabbare covid-svar med nya analysmetoder

Snabbare covid-svar med nya analysmetoder
Det nya snabbtestet anses vara lika tillförlitligt som de PCR-analyser som görs på laboratorier. Foto: Ingvar Eliasson/Region Skåne.

Efter antigentesterna kommer nu snabb-PCR som ger tillförlitliga svar inom 20 minuter. På akutmottagningarna i Lund och Helsingborg, som testat de nya analysinstrumenten, har det gjort stor skillnad.

12 januari 2021

I slutet av november godkände Folkhälsomyndigheten antigentester för påvisning av pågående covid-19-infektion och sedan dess har de använts i stor skala. I Skåne framför allt inom akutsjukvården och förlossningsvården, men även inom psykiatrin och kriminalvården och till viss del även på vårdcentralerna. De ger snabbare svar, redan inom en kvart, men är inte riktigt lika tillförlitliga som PCR-analyserna som görs på laboratorierna.

Men nu testar Skåne ytterligare en ny metod, Vita-PCR, som har antigentesternas snabbhet samtidigt som de i princip har lika hög tillförlitlighet som de PCR-analyser som görs på laboratorier. Det visar bland annat en fransk studie som publicerades i december.

Så fungerar Vita-PCR

Pinnprov tas från nasofarynx och förs ner i en buffertvätska som sedan pipetteras över i ett reagensrör. Reagensröret sätts in i instrumentet, som analyserar ett prov i taget. Analystiden är ca 20 minuter. Resultatet avläses från instrumentet.

Bättre flöde på akuten

‒ Vi startade pilotförsök strax före jul på akutmottagningarna i Lund och Helsingborg. Det har förbättrat flödet på akuterna, patienterna får svar snabbare och hamnar rätt fortare, säger Anne-Katrine Pesola, specialistläkare inom klinisk mikrobiologi och virologi och ansvarig för införandet av de nya metoderna i Region Skåne.

Vårdfokus har tidigare berättat om svårigheterna att isolera så många patienter på akuten. Att få snabbt och säkert besked om en patient har covid eller inte betyder mycket för arbetssituationen på akutmottagningarna.

Sören Nordh, sjuksköterska på akuten, bekräftar att den nya testmetoden har gjort deras arbete smidigare.

‒ Det har gjort vårt arbete enklare då detta testet är säkrare än det snabbtest vi använt oss av innan detta infördes. Det gör att vi säkrare kan identifiera patienter och sortera de som behöver våra enkelrum, säger Sören Nordh.

Instrumentet, som ser ut som en mycket enkel liten låda, bemannas dygnet runt av forskare och studenter i mikrobiologi som ställer upp och arbetar som avlönade timanställda.

‒ För patientsäkerheten är det viktigt att ha personal som kan de här instrumenten. Man måste vara noggrann och veta vad man gör, påpekar Anne-Katrine Pesola.

Köper in fler instrument

Att snabbtesterna även frigör resurser på laboratorierna är förstås en fördel, men den största vinsten är att akutverksamheterna får snabba och tillförlitliga metoder, anser hon. Region Skåne har nu beslutat att köpa in flera instrument så att alla akutmottagningar kan använda snabb-PCR.

Anne-Katrine Pesola, specialistläkare inom klinisk mikrobiologi och virologi
Anne-Katrine Pesola är specialistläkare inom klinisk mikrobiologi och virologi och ansvarig för införandet av de nya testmetoderna inom Region Skåne. Foto: privat.

‒ Den tekniska utvecklingen går snabbt, det ser vi inte minst när det gäller vaccin mot covid-19, men även för analysmetoderna som hela tiden blir fler och snabbare. Vi kommer säkert få ännu fler nya metoder inom kort, säger  Anne-Katrine Pesola.

Öppna för nya idéer

Region Skåne var först med att införa antigentester för påvisning av viruset som orsakar covid-19. Redan i november var de igång och hade då själva utvärderat antigentester från tre utvalda företag. Och nu är de först med att införa snabb-PCR.

‒ Vi är ett stort laboratorium med samlad kompetens och personer med bakgrund i olika typer av verksamheter och sjukvårdssystem. Därutöver har vi en ledning som är öppen för nya idéer. Jag tror det kan vara en del av förklaringarna till att vi vågat oss på olika lösningar för att tillgodose vårdens behov av diagnostik, säger Anne-Katrine Pesola.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida