Snart dags för treterminsstudier?

8 mars 2004

Det finns studenter som vill skynda på sin utbildning genom att läsa också på sommaren. Det borde också finnas universitet och högskolor som erbjuder detta.

Det sa utbildningsminister Thomas Östros i en debatt i riksdagen i början av februari. Bakgrunden var en interpellation av Ulf Nilsson (fp) som efterlyste mer aktiva insatser från utbildningsministern när det gäller att få till stånd en treterminsreform. Ulf Nilsson har stöd i sitt krav från SACOs studeranderåd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida