Snart kan sjuksköterskan undersöka magen

I april börjar Ersta Sköndals högskola i Stockholm utbilda sjuksköterskor i att uföra endoskopier.

2 februari 2006

Det är långa köer till endoskopiundersökningar på många håll i landet. Det beror på att det är ont om endoskopister, alltså de läkare som utför sådana undersökningar.

-Samtidigt finns det många sjuksköterskor som har assisterat vid endoskopier under många år och som med en vidareutbildning skulle kunna utföra undersökningar själva, säger chefläkaren Henry Nyhlin på Ersta sjukhus.

Han berättar att det i Storbritannien är vanligt att sjuksköterskor vidareutbildar sig till endoskopiker (endoskoperande sjuksköterskor).

Första utbildningen i Norden

Ett par av sjuksköterskorna på Ersta sjukhus har gått den brittiska utbildningen. En av dem är utexaminerad endoskopiker från universitetet i Hull. Hon har redan börjat utföra egna endoskopier på Ersta sjukhus.

Men behovet är stort, och därför startar nu Ersta Sköndals högskola en egen utbildning. Den blir den första i sitt slag i Norden, sannolikt också i Europa utanför Storbritannien.

Utbildningen är på 40 poäng och är en uppdragsutbildning på halvfart. Studierektor Anitha Halvarsson arbetar för fullt med utbildningsplanen, som ska behandlas i högskolans utbildnings- och forskningsnämnd i mitten av mars.

? Vi har skickat ut information till de sjuksköterskor som jobbar på endoskopienheter, berättar hon. Nu planerar vi att informera också ledningarna vid dessa enheter.

Praktik på hemmaplan 

Kursen är indelad i en teoretisk och en praktisk del på vardera 20 poäng. De teoretiska avsnitten hålls i Stockholm och genom självstudier, medan praktiken ska genomföras på den egna enheten.

Anmälningstiden går ut den 17 februari. Kursen startar den 3 april om den samlar tillräckligt många deltagare och utbildningen avslutas under vårterminen 2008.

Läs mer på: www.esh.se/utbildning/uppdragsutb/vardvet/endoskoperande_skoterskor.htm

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida