Dygnsvila

Snart kommer besked om dispens från dygnsvila för ambulansen: ”Kollegorna här är uppgivna”

Snart kommer besked om dispens från dygnsvila för ambulansen: ”Kollegorna här är uppgivna”
Daniel Loftby, ambulanssjuksköterska i Oskarshamn. Foto: Ted Nyberg och Getty Images

I veckan väntas besked om dispens från dygnsvilan för ambulansen i Ålem och Löttorp på Öland. Det blir de första besluten som berör sjuksköterskor – hittills har främst ansökningar från räddningstjänsten behandlats. Sjuksköterskan Daniel Loftby i Oskarshamn anser att både ambulans och räddningstjänst borde få jobba dygnspass utan att be om lov.

Sedan de skärpta dygnsviloreglerna trädde i kraft 1 oktober har Region Kalmar haft stora problem att bemanna ambulanser, främst på Öland men även i Hultsfred, Virserum, Vimmerby och Högsby. I sin dispensansökan vill arbetsgivaren tillfälligt häva bestämmelserna om 11 timmars dygnsvila för stationerna i Ålem och Löttorp.

– Med en dispens kan vi arbeta på det traditionella sättet i väntan på en annan lösning eller att vi hinner rekrytera personal. Vi vill kunna öka ambulanstillgängligheten så snabbt som möjligt, sade Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör i ett pressmeddelande från december.

Med ”det traditionella sättet” avses dygnspass. Ambulanssjuksköterskan Daniel Loftby, tidigare förtroendevald för Vårdförbundet, har jobbat i 25 år på stationen i Oskarshamn och engagerat sig starkt i frågan.

– Tidigare arbetade vi sju 24-timmars-pass per månad, vilket gav betydligt mer återhämtning än i dag när vi har delade dygn och ska vara på jobbet dubbelt så ofta. När man jobbade söndag dygn var man schemalagd först på torsdagen efter. På helgerna jobbade vi fredag och söndag dygn och var lediga hela lördagsdygnet. Även om det var mycket att göra kom man utvilad till jobbet.

Få slutade före pension

Flertalet stationer ligger på platser där få ambulanssjuksköterskor bor. Pendlingen på en timma eller mer från centralorterna Kalmar, Västervik och Oskarshamn har gjort att personalen i stället sökt jobb nära sina hem, alltså i städerna. Totalt saknas ett 40-tal anställda för att det nya schemat med delade dygn ska gå ihop.

– Detta var en arbetsplats där få slutade innan pensionen. Vi hade knappt några sjukskrivningar och resultatet i medarbetarenkäterna visade hög motivation och trivsel. Nu är denna välfungerande verksamhet helt sönderslagen, säger Daniel Loftby.

De som sagt upp sig anser att restiden tur och retur för ett 12-timmarspass till en avlägsen ort inte är rimlig. Och några ersättare finns inte att ta in eftersom alla vikarier fått fast tjänst. Det gör att ambulanserna nu står stilla allt oftare.

– Virserum är kryssad på natten. Ålem är avställd var femte pass. Det finns ingen beredskap alls för oplanerad frånvaro, vilket utgör en enorm fara för tredje man. Allmänheten får oerhört mycket mindre ambulanssjukvård på grund av de skärpta arbetstidsreglerna, säger Daniel Loftby.

Rasat in ansökningar

Men även om arbetstidsnämnden skulle säga ja till dispens, så gäller den endast maj-september. Daniel Loftby tycker inte att det är någon önskvärd lösning varken kort- eller långsiktigt. Det enda som händer nu är att personalen kan söka semester.

– Vi klarar sommaren. Sedan blir det lika illa igen. Kollegorna här är uppgivna, närmast apatiska. Vi vill inte gå in och tillfälligt jobba dygn igen bara för att rädda verksamheten.

Region Kalmar skickade in sin dispensansökan strax före jul. Det har nu gått två månader utan besked.

Varför dröjer det så länge?

– Det har rasat in ansökningar. Över 80 stycken, vilket är betydligt fler än någon kunde ana. Det har sagts att de första besluten blir vägledande. Därför har det tagit lite tid att formulera dem, säger Kurt Eriksson, fram till förra veckan ordförande i arbetstidsnämnden som beslutar i alla ärenden som rör dispensansökningar.

Hur ser arbetsordningen ut?

– När det kommer in en ansökan som gäller ett visst område, till exempel ambulansen, så gör en grupp bestående av representanter från berörda fackförbund och arbetsgivarorganisation en gemensam bedömning. Den som skickar in ansökan ska besvara ett antal frågor och lämna vissa uppgifter. Ibland vill de som bereder ärendet ha kompletteringar. Så mängden ansökningar tillsammans med hur noggranna och ambitiösa de är avgör hur snabbt de kan tas upp för beslut.

Kommer det att gå snabbare framöver?

– Nu har nämnden fått en sekreterare på heltid, vilket förstås underlättar arbetet, säger Kurt Eriksson, som kommer att ersattas av Anders Ferbe, tidigare förbundsordförande i IF Metall.

Kräver undantag

Ett samtalsämne på stationen i Oskarshamn där Daniel Loftby och hans kollegor arbetar sida vid sida med räddningstjänsten är att Kommunal nyligen tolkat EU-direktivet på ett nytt sätt. I den pågående avtalsrörelsen är kravet att räddningstjänsten fortsättningsvis ska få jobba dygnspass utan att behöva söka dispens. Något som, enligt direktivet, ska regleras i kollektivavtal.

I samma passage, kapitel 17 och 18, står att bland annat ambulanstjänster, press och post- och telekommunikationstjänster kan undantas från de skärpta dygnsviloreglerna. Daniel Loftby anser att Vårdförbundet borde göra samma tolkning som Kommunal.

– Det här är dåligt för patienterna, personalen och ekonomin – det borde vara tillräckligt för att arbetsmarknadens parter ska sätta sig ner och förutsättningslöst titta på vad direktivet egentligen säger. Jag anser att de har vantolkat innebörden. Det står klart och tydligt att ambulanstjänster är undantagna.

Arbetgivarna måste jobba ännu mer aktivt

Dygnsviloreglerna bygger på ett bindande minimidirektiv, som 24 fackförbund införlivade i kollektivavtal efter att fått kritik från EU.  Vårdförbundet skriver i ett mejlsvar: ”Frågan nu handlar bara om på vilket sätt man kan söka dispens.  Till avtalet finns ju möjligheter till dispens för att undantag ska vara möjliga, och det tycker vi är rimligt. Den hanteringen implementeras just nu i Arbetstidsnämnden och det är för tidigt att uttala sig om det, vi ser inga skäl att ändra det just nu. Det är bra att det prövas i den ordning som vi kom överens om.  Vila och återhämtning är viktigt för den egna hälsan och för patientsäkerheten. Ett problem som drabbat många är att schemana som lagts utifrån dygnsviloreglerna inte alltid blivit hållbara. Det måste arbetsgivarna jobba ännu mer aktivt med. Självklart ska det gå att arbeta och få tillräcklig dygnsvila, och samtidigt få ihop sitt livspussel. Bemanningen ansvarar arbetsgivaren för, inte enskilda.

Kommunal hänvisar till ett blogginlägg om sin tolkning av EU-direktivet.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida