Kongress 2018

Nu startar Vårdförbundets kongress

Nu startar Vårdförbundets kongress
Kongressalen fylls av förväntansfulla ombud och gäster. En av dem är Marianne Lundqvist som var Vårdförbundets första ordförande. Foto: Maria Ejd.

Tydliga regler för sommarsemestrar och hur medlemmarna ska orka jobba ett helt yrkesliv. Det är två frågor som kongressombuden tycker är viktiga att diskutera.

Vårdfokus är på plats och bevakar kongressen hela veckan. Vi frågade några av kongressombuden som anlände under förmiddagen vad de hoppas på.

Vilka förväntningar har du på årets kongress?

Anne Karin Höglund, ordförande för Västra Götaland.

– Extra viktigt den här gången tycker jag är sommarsemestern. Jag hoppas på ställningstaganden som hjälper våra medlemmar så att de inte ”frivilligt” måste sälja en semestervecka för att arbetsgivaren ska klara sommaren. Överhuvudtaget är villkorsfrågorna viktiga. Dåliga villkor och låg lön gör att alltför många lämnar vården.

 

 

Maria Ljung, styrelseledamot avdelning Östergötland.

– Det bästa med kongresser är att få vara med och påverka Vårdförbundets framtid. Inför årets kongress finns många viktiga propositioner så det är svårt att välja ut den viktigaste frågan, men jag är nyfiken på hur andra har resonerat om hur vi ska uppnå ett hållbart arbetsliv. Vilken strategi är smartast?

 

 

Peter Blom, förbundsstyrelseledamot från avdelning Värmland.

– Det här är min tredje kongress och jag hoppas på kloka beslut om ett hållbart samhälle och hälsosamma arbetstider. Frågan om hur vi ska orka ett helt yrkesliv är extra viktig. Det bästa med kongressen? Att demokratin får ha sin gång.

Vårdförbundets kongress 2018 har temat ”Vi är vården”. 190 kongressombud ska bestämma inriktningen på Vårdförbundets politik de fyra kommande åren. Kring påverkanstorg ska åsikter och förslag utvecklas, i storforum ska de debatteras och i plenum ska förslagen ställas mot varandra och besluten fattas.

Kongressombuden har många viktiga frågor att ta ställning till. Det här är några:

Bättre karriär…

Ska Vårdförbundet i framtiden driva på för tydligare karriärvägar för förbundets yrkesgrupper. Det föreslår förbundsstyrelsen som tagit fram ett förslag på en karriärstege i flera steg i stil med läkarnas.

… och mer i lön

Vad ska Vårdförbundet prioritera i lönekampen de kommande åren? Frågan är extra viktig den här kongressen eftersom det väntar en riktig löneavtalsrörelse nästa år. Förbundsstyrelsen vill ha fokus på livslön, löneutveckling och lönespridning. Vad vill kongressen?

Läs också: Vid 35 bromsar lönen in rejält

Högre medlemsavgift

Medlemsrekrytering är i fortsatt fokus. Samtidigt föreslår förbundsstyrelsen både minskning av kostnader och en höjning av medlemsavgiften för en fortsatt ekonomi i balans.

Studenternas roll i förbundet

Vårdförbundet student har lämnat in motioner om ökat inflytande. Bland annat att det alltid ska finnas studentrepresentanter i förbundsstyrelsen och lokala styrelser. Förbundsstyrelsen vill gärna ha studentengagemang, men säger ändå nej till förslaget i sitt svar till motionerna. Kommer kongressen att hålla med?

Ett feministiskt förbund

Ska Vårdförbundet profilera sig ännu mer i jämställdhetsfrågan? Förslaget lyfts i en motion som förbundsstyrelsen tycker att kongressen ska säga ja till. Bland annat för att det ligger helt i linje med förbundets egen strävan efter jämställda löner.

Framtidens hälso- och sjukvård

Kongressen ska också ta ställning till ett förslag om professionernas bidrag till vårdens utveckling. Det handlar om möta utmaningar som en ökande psykisk ohälsa, en åldrande befolkning och allt fler kroniskt sjuka. Om att fokusera på hälsa och livskvalitet i stället för på sjukdom och diagnos.

Ann Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet. Foto: Lars Nyman.

Ann Johansson har varit vice ordförande i Vårdförbundet och är nominerad till posten för ytterligare fyra år. Hon tycker det är viktigt att förbundet, i egenskap av påverkansorganisation och arbetsmarknadspart, är en stark aktör när det gäller utvecklingen av yrkena, vården och villkoren.

– Vi måste vara med och driva utvecklingen av framtidens vård. Både för att våra medlemmar ska kunna använda sin kompetens full ut och för att det är ett samhällsansvar att bygga en god och jämlik vård.

Vården behöver ställa om

Göran Stiernstedt slog fast det i utredningen ”Effektiv vård”: Sverige är för sjukhustungt. Anna Nergårdh har utvecklat det i sina betänkanden: Sverige måste bygga ut den nära vården – och använda alla professioner på klokaste sätt. Ann Johansson ser Vårdförbundet som en viktig aktör när det gäller att utveckla vården som finns där människor befinner sig. Att ha utgångspunkten i akutsjukvården och i dess specialiteter anser hon inte gagnar befolkningen.

– Alla ser att vården behöver ställa om. Det kommer inte att bli enkelt, inte heller för våra medlemmar. Men vi ser redan närakuter som komplement till hemsjukvården och närvårdsteam som besöker patienterna i deras hem. Det är en utveckling som vi kommer att se mer av, eftersom det är nödvändigt att organisera vården efter de som har de största behoven.

Påverkanstorg för demokratin

Ann Johansson ser fram emot en riktning och ett hur i Anna Nergårdhs slutbetänkande. När det gäller kongressen ser hon fram emot demokratiska höjdpunkter. Vid påverkanstorgen kan ombuden inte bara komma med synpunkter och lägga yrkanden. De kan formulera förslag som kan konkurrera ut förbundetsstyrelsens och blir huvudförslag. Det är nytt – och spännande, tycker hon.

Så hoppas hon på ett ännu tydligare fokus på yrke, karriär och lön inför nästa kongressperiod. Om kongressbesluten har en tydlig inriktning kan Vårdförbundet vässa strategierna och det kan betyda fler konkreta förslag – som, tidigare, akademiska specialisttjänster, personcentrerad vård och ett centralt nattarbetstidsavtal.

– Vi behöver ha ännu tydligare strategier kring lön och pension än vi har i dag och vi behöver jobba ännu mer med yrket kopplat till verksamheten. Det handlar både om professionernas utveckling och om möjligheter att utveckla sig på arbetsplatsen. Om att ta plats. Själv och tillsammans med kolleger. Det är så man bäst påverkar sina villkor.

Liten ordlista:

Kongress: Vårdförbundets högsta beslutande organ (som riksdagen). Sammanträder vart fjärde år. Består av 190 ombud som är demokratiskt valda och företräder Vårdförbundets medlemmar.

Motion: Ett förslag till kongressen från en eller flera medlemmar i förbundet.

Proposition: Ett förslag till kongressen från förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen: Väljs av kongressen för att leda Vårdförbundet och jobba enligt kongressens beslut.

Lokalavdelning: Vårdförbundet är uppdelat i 21 avdelningar med egna lokala styrelser som leder förbundets arbete lokalt.

Vårdförbundet Student: Vårdförbundets studentorganisation.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida