Snus påverkar metabola syndromet

6 oktober 2006

Ju mer man snusar desto mer ökar risken för högt blodtryck, störd sockerreglering, höga blodfetter och fetma konstaterar forskare i Umeå i den första stora långtidsstudien kring snus och metabolt syndrom. 16 500 av de 25 000 västerbottningar som tio år tidigare hade deltagit i länets hälsoundersökningar ställde upp på en ny undersökning. Den visade att de som vid det första tillfället snusade mer än fyra dosor i veckan hade 60 procents högre risk för metabolt syndrom. Främst är det risken för förhöjda blodfetter och fetma som ökar.

Artikeln heter Contribution of Swedish moist snuff to the Metabolic Syndrome: A wolf in sheep’s clothing?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida