Socialchefen: Arbetet är inte den enda orsaken

Socialchefen i Götene tycker att det vore att gå i en fälla att tro att den höga sjukfrånvaron bland kommunens distrikts-sköterskor bara beror på arbetet. Men arbetsmiljöinspektionen har krävt att deras arbetsförhållanden ska kartläggas — och det har arbetsgivaren nyligen gjort.

11 juni 2001

Omsättningen på socialchefer har varit hög i Götene kommun under de senaste åren. Sven Ove Andersson, som bara har haft posten i sju månader, blir tagen på sängen av påståendet att kommunens arbetsmiljö är ett pågående ärende hos arbetsmiljöinspektionen i Skövde.

Han är själv sjuksköterska och har ambitioner när det gäller arbetsmiljöarbetet.

– Här tänker vi inte sitta och vänta på att någonting ska hända, bedyrar han.

Socialchefen vill att kommunens arbetsmiljöarbete ska bli mer individinriktat än vad det är i dag. Han är medveten om att arbetstempot är högt och ser ett samband mellan det och den höga sjukskrivningsfrekvensen bland kommunens sjuksköterskor.

– Men när vi gått igenom sjukskrivningarna har vi funnit att det inte är många som är arbetsrelaterade, säger han lite svävande.

Han vill inte vara mer konkret än så och förklarar att han varken kan diskutera Astrid Borg eller något annat enskilt fall.

Smartare organisation
I samarbete med företagshälsovården har en kartläggning av sjuksköterskornas arbetssituation nyligen genomförts. Den visade att arbetsbelastningen inte var så hög som arbetsgivaren väntat, men också att distriktssköterskorna inte kände sig sedda och därför inte delaktiga i organisationen.

– Vi ska bland annat samordna funktionerna över dygnet och se över hur vi kan organisera oss på ett smartare sätt, säger Sven Ove Andersson, som tror att ett större helhetsansvar skulle kunna förbättra arbetssituationen för distriktssköterskorna.

Rehabiliteringsansvaret är väl känt för cheferna i Götene och kommunens personalchef, Torbjörn Brännlund, har svårt att tänka sig att de inte skulle ha initierat en rehabiliteringsutredning när det har krävts. Även om, som han uttrycker det, det inte är säkert att man hittar lösningar som passar alla människor. Men han tillstår också att de skulle kunna vara mer strukturerade när det gäller rehabilitering av anställda.

Tydlig deadline
– Vi skulle kunna göra rehabiliteringsplanerna mer tidsbundna, med en klar deadline, och ha en tydlig plan för hur rehabiliteringen ska utformas.

Han säger också att kommunen skulle kunna bli bättre på att hitta alternativa arbetsuppgifter, till exempel för distriktssköterskor som inte orkar med arbetstempot.

Götene kommunen har omkring 45 chefer och det ankommer på varje linjechef att kartlägga och upprätta planer för arbetsmiljön.

– Det är självklart så att man på varje enhet har arbetat fram sina rutiner för kartläggning och åtgärdsprogram, säger Torbjörn Brännlund.

Stor kartläggning
I höst drar kommunen i gång en ny stor kartläggning. Den här gången är det arbetsmiljön för alla de drygt 900 anställda som ska undersökas. Då hoppas arbetsgivaren få svar på vilka åtgärder som behöver vidtas.

Sven-Ove Andersson säger visserligen att han inte tror att alla arbetsmiljöåtgärder behöver kosta pengar, men är inställd på att formulera kommande önskemål och behov för sina politiska uppdragsgivare.

Han ser optimistisk på kommunens framtid som arbetsgivare. De har en bra företagshälsovård, anser han, och samarbetet med den lokala försäkringskassan är gott.

– Även om vi har en bit kvar innan vi blir duktiga på arbetsmiljöarbete, har vi har en spänstig och bra debatt i Götene kommun, säger Sven-Ove Andersson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida