Socialförsäkring

7 juni 1999

Författare Britt-Marie Andersson och Mikael Müller (red)
Titel Socialförsäkringsboken 1999
175 sidor
Förlag  Riksförsäkringsverket 1999
Cirkapris 200 kronor
ISBN 91-9732-939-8

Det här är, enligt programförklaringen, den första boken i en serie »socialförsäkringsböcker« som är tänkta att ges ut årligen. Motivet är att RFV vill ha ett forum att diskutera socialförsäkringsfrågor, samtidigt som man kan publicera aktuell statistik och regler när det gäller socialförsäkringsområdet.
 
Temat för 1999 års upplaga är socialförsäkringens grunder – varför har vi en socialförsäkring, egentligen? Generaldirektör Anna Hedborg tycker i förordet till boken att socialförsäkringens egentliga uppgifter kommit i skymundan för de
samhällsekonomiska konsekvenserna av pensioner, sjukersättningar, barnbidrag och allt vad det är.

Författare Barbro Holmberg (red):
Titel Vår trygghet 1999
336 sidor
Förlag Folksam 1999
Cirkapris 50 kronor
ISBN 91-7044-199-5

Folksams klassiker i ny upplaga med den heltäckande beskrivningen av de regler som gäller i vårt sociala trygghetssystem. I årets upplaga ägnas det nya pensionssystemet ett särskilt kapitel, liksom EU-medlemskapets konsekvenser om vi rör oss utanför vårt eget lands gränser men inom unionen.

Alla uppgifter om belopp och regler är uppdaterade per den 1 januari 1999.

Bland nyheterna inom socialförsäkringen märks den nya tandvårdsförsäkringen och att pensionernas storlek åter baseras på hela basbeloppet (prisbasbeloppet) utan den reduktion med två procent som gällt sedan 1992.

 

 

Telefonnummer till förlagen
Forum: 08-696 84 40
Hjalmarson & Högberg: 08-22 67 01
FörlagsSystem (Folksam): 08-657 19 90
Riksförsäkringsverket: 08-795 23 55

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida