Socialstyrelsen drillas i jämställdhet

7 oktober 2005

Jämställdhetsombudsmannen, JämO, har granskat elva myndigheter för att se om de uppfyller jämställdhetslagens krav. En av dem som har ombetts komma in med kompletteringar är Socialstyrelsen. Utredaren på JämO är nöjd med jämställdhetsplanen, men anser bland annat att myndigheten ska ta med hur medarbetare, och inte minst chefer, kan kombinera barn och arbete.

Källa: Jämställdhetsombudsmannen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida