Socialstyrelsen granskar Borlänge efter larm från skolsköterskor

Missnöjet med arbetssituationen är stort bland skolsköterskorna i Borlänge och nu ska Socialstyrelsen göra en granskning. Även arbetsmiljöinspektionen är inkopplad.

22 oktober 2004

Det har länge funnits ett missnöje med arbetssituationen. Bland annat har det gällt ledningsorganisationen. De 14 skolsköterskorna har i dag elva olika chefer och ingen av dessa har någon medicinsk kunskap. De flesta är rektorer eller före detta rektorer. Det finns även kritik mot hur det medicinska ledningsansvaret fungerar. För till exempel gymnasieskolan med 750 elever finns en läkare på totalt sex timmar i månaden. På den tiden ska han både klara av sjukvård och ledningsansvar.

Skolsköterskorna är också missnöjda med kommunens syn på deras arbete och det var den saken som efter semestrarna blev droppen. I en annons sökte kommunen nämligen två nya skolsköterskor.

Skolsköterska i äldrevård

Men de nya skolsköterskorna skulle inte enbart vara skolsköterskor, utan dessutom arbeta inom äldrevården. En av de nya skolsköterskorna skulle arbeta halva tiden som skolsköterska och den andra halvan inom det särskilda boendet. Den andra skulle dels arbeta i skolan, dels på loven inom äldrevården.

– Annonsen kom mitt under sommaren och man hade inte rådgjort innan med någon av oss skolsköterskor. Vi reagerade mycket starkt mot den här konstruktionen, berättar skolsköterskan Ulla Boström.

Eftersom missnöjet redan tidigare var så stort bestämde sig skolsköterskorna för att begära en inspektion av Socialstyrelsen. Och en inspektion blir det.

Inspektion självklar

– Vi hade redan tidigare fått många samtal från enskilda skolsköterskor i Borlänge, så när även brevet kom blev det självklart för oss att göra en inspektion. Meningen är att vi ska träffa både skolsköterskorna och berörda chefer, säger Karin Dahlberg på Socialstyrelsens enhet i Örebro.

Även arbetsmiljöinspektionen i Falun är inkopplad. Arbetsmiljöinspektören Mats Jansson säger att han ska titta närmare på ärendet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida