Socialstyrelsen kräver rapport om inspelningen av tv-serien ”Sjukhuset”

Senast i maj nästa år ska Akademiska sjukhuset i Uppsala rapportera till Socialstyrelsen hur de patienter som medverkade i tv-serien Sjukhuset i efterhand ser på sitt deltagande.

22 december 2008

En utvärderande uppföljning med ett antal frågor om patienternas upplevelser är mycket viktig, anser Socialstyrelsen. I den ska också en noggrann bedömning av om programmen kan uppfattas som sakliga, dokumentära eller som program av underhållningskaraktär göras, skriver Socialstyrelsen i sitt beslut.

Socialstyrelsen har fått in tre olika skrivelser som ifrågasätter hur sekretess och integritet hanterades under inspelningen av tv-serien.

Har besökt sjukhuset

Förutom att kräva in ett yttrande från Akademiska sjukhuset har Socialstyrelsen under sin utredning också besökt sjukhuset och diskuterat med ledningen. I sitt beslut hänvisar man till tre egna, tidigare beslut, och ett JO-beslut.

I sitt nu aktuella beslut skriver Socialstyrelsen att den delar JOs bedömningar. JO konstaterade bland annat att en absolut förutsättning för filminspelning i vården är att den ska användas i ett strikt sakligt sammanhang som ett led i en dokumentär skildring eller som ett inslag i ett seriöst debattprogram eller liknande.

”Är akutpatienter i stånd att ta beslut?”

JO ifrågasätter också om patienter som befinner sig på en akutmottagning rent generellt verkligen är i stånd att ta till sig information i sekretessfrågor på ett sätt som gör det möjligt för dem att utöva sitt självbestämmande.

Det måste vara personalens sak att kontrollera att alla som filmas och som omfattas av sjukvårdssekretess har gett sitt samtycker på ett korrekt sätt och med insikt om att de därigenom upphäver sitt sekretesskydd, skrev JO och ansåg att en anteckning om samtycke bör göras i patientens journal. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida