Socialstyrelsen positiv till utvecklingen i England

- Det låter jättebra. Jag skulle vilja att även vi i Sverige provar en liknande modell. En sjuksköterska på en diabetesmottagning borde rimligtvis kunna förlänga exempelvis en insulinordination hos en välinställd patient.

6 januari 2006

Så kommenterar Socialstyrelsens medicinalråd Claes Tollin det brittiska hälsodepartementets beslut att ge alla sjuksköterskor möjlighet till kraftigt utökad förskrivningsrätt.

Så långt som till att låta de svenska sjuksköterskorna få tillgång till hela Fass eller att självständigt ordinera nya läkemedel vid diagnoser som astma, diabetes och andra kroniska sjukdomar tror han dock inte på för Sveriges del.

– Men om jag ska vara riktigt ärlig tycker jag att den läkemedelslista som sjuksköterskorna i dag får förskriva från är urdåligt kort.

För Sveriges del tror han på en modell där verksamhetscheferna lokalt ska kunna avgöra vad sjuksköterskorna får skriva ut till patienterna.

I en uppföljningsrapport om förskrivningsrätten för sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården skrev Socialstyrelsen i september 2004 att den ska överväga möjligheten att låta sjuksköterskor med lämplig utbildning förskriva läkemedel inom ramen för specifika behandlings- eller vårdprogram, enligt de rutiner som upprättas av just verksamhetschefen. Sedan dess har ingenting hänt.

– Men vi hoppas i framtiden kunna se över föreskrifterna så att de blir mer verksamhetsanpassade. I vissa fall kanske det skulle underlätta för verksamheten om en sjuksköterska på en specifik mottagning kunde förskriva vissa preparat, säger Helén Lieberman-Ram, apotekare och utredare vid Socialstyrelsens enhet för medicinsk kvalitetsutveckling.

I andra sammanhang är hon inte så övertygad om att det just är förskrivningsrätten som är avgörande för god medicinsk behandling, exempelvis inom äldrevården.

– Där är det kanske viktigare att personalen utnyttjar sin gemensamma kompetens inom vårdteamet, exempelvis vid läkemedelsgenomgångar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida