»Socialstyrelsen slår in öppna dörrar«

1 oktober 2001

Fem förlossningskliniker i Stockholm har kritiserats av Socialstyrelsen. Men verksamhetscheferna tillbakavisar kritiken.

– Socialstyrelsen slår in öppna dörrar. Numera har vi rapporteringssystem för avvikelser i vården och de aktuella händelserna är därmed redan åtgärdade och nödvändiga förändringar i rutiner gjorda, säger George Evaldson, verksamhetschef för kvinnokliniken på Huddinge universitetssjukhus.

Det Socialstyrelsen har granskat är klinikernas egna avvikelserapporter från januari 1999–mars 2001. Granskningen resulterade i en sammanställning och alltså kritik.
Verksamhetscheferna vänder sig emot att den bygger på det sammantagna resultatet. Nu har de till den 15 oktober på sig att åter se över verksamheten och lämna rapport till Socialstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida