Socialstyrelsen vill bli bättre på säkerhet

4 mars 2002

Socialstyrelsen ska bli bättre på att i god tid upptäcka och förebygga brister i sjukvårdens och socialtjänstens rutiner.

Lennart Rinder, som i april pensioneras från sin tjänst som chef för tillsynsavdelningen, ska leda ett projekt kring patient- och klientsäkerhet. Bland annat vill verket på ett mer systematiskt sätt sammanställa och använda information från egna register, som riskdatabasen, dödsorsaksregistret och patientregistret. Projektet startar i april, då Catarina Andersson Forsman, biträdande sjukhusdirektör vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, efterträder Lennart Rinder som chef för tillsynsavdelningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida