Socialt arbete

11 augusti 1997

Författare Claudette Skilving
Titel Från socialkontor till familjecenter
186 sidor
Förlag Förlagshuset Gothia 1997.
Cirkapris 250 kronor                       
ISBN 91-7205-077-2

En socialbyrå i kris är utgångspunkten för den här rapportboken. Socialbyrån fanns i Hagalund i Solna kommun utanför Stockholm.
I boken lotsar författaren, också projektledare för Familjeprojektet, oss genom alla problem och lösningar som så småningom ledde fram till att en integrerad öppen förskola startades, där inte bara barnomsorgspersonal arbetade utan också socialsekreterare, BVC-sjuksköterskor och barnmorskor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida