Socialutskottet sa ja till legitimation för biomedicinska analytiker

Socialutskottets ja i dag till regeringens förslag innebär att riksdagen den 8 februari med största sannolikhet kommer att besluta om att de biomedicinska analytikerna ska bli legitimerade.

26 januari 2006

Förutom biomedicinska analytiker kommer i så fall även dietister, ortopedingenjörer och audionomer att kunna ansöka om legitimation från och med den 1 april. Socialutskottet vill också att frågan om legitimation för cytodiagnostiker ska snabbutredas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida