Sociologi

10 mars 1997

Författare Harald Swedner
Titel Socialt välfärdsarbete
Förlag En tankeram
280 sidor    
Förlag Liber 1996
Cirkapris 338 kronor
ISBN 91-6340-090-1

Socialt välfärdsarbete – det är inte bara att hjälpa och stödja dem som drabbats av sociala problem, utan också att bekämpa, analysera och förebygga problemen.
Det är Harald Swedners definition av det begrepp han själv introducerat. För femton år sedan kom den första boken med detta namn. Nu har författaren reviderat den.
Avsikten är att de som arbetar i socialtjänsten, vården och med forskning ska hitta fruktbara former för samarbete.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida