Sociologi

10 mars 1997

Författare Anthony Giddens
Titel Modernitetens följder
166 sidor
Förlag Studentlitteratur 1996.
Cirkapris 295 kronor   
ISBN 91-4400-142-8

Utvecklingen av de moderna samhällsinstitutionerna har visserligen lett till större möjligheter för människorna att leva ett tryggt och rikt liv, men samtidigt har moderniteten en dyster sida i form av till exempel miljöförstöring och militär och vapenteknologisk utveckling. Nu, i slutet av detta århundrade, går vi mot ett högmodernt samhälle, anser författaren, sociologiprofessor till professionen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida