Sockerhaltigt ämne kan skydda matstrupen från syra

Sura uppstötningar lider 10?30 procent av befolkningen av. I djurförsök kan skador i matstrupen minskas genom att tillföra det sockerhaltiga läkemedlet sukralfat.

7 januari 2003

Det visar biomedicinska analytikern Nadereh Poorkhalkali i doktorsavhandlingen Experimental studies on barriers of the esophageal mucosa. Hon är verksam vid ett läkemedelsföretag och vid institutionen för anatomi och cellbiologi vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet.

Esofagus är på insidan täckt av ett ytligt cellskikt som liknar huden. Vid sura uppstötningar fräter magsyran på cellerna vilket kan leda till kroniska sår.

I olika djurmodeller har Nadereh Poorkhalkali studerat vilka olika naturliga mekanismer kroppen har för att skydda matstrupen.

Normalt ska övre magmunnen hindra sur magsaft från att nå upp till esofagus. Modellförsök visar att skador på övre magmunnen leder till inflammation och cellförändringar i matstrupen. Från studier på människa vet man att detta kan leda till cancer.

En annan naturlig skyddsmekanism utgörs av stora områden med sockerhaltiga äggviteämnen mellan cellerna i matstrupens slemhinna. Dessa ämnen antas neutralisera syran i de sura uppstötningarna.

Hon har i försök på kaniner visat att läkemedlet sukralfat kan minska skadorna på slemhinnan. Sukralfat ingår bland annat i läkemedel mot magsår. Det bildar en skyddande hinna över magsåret. Hinnan är ogenomtränglig för saltsyra och andra retande ämnen i magsäcken.

En tredje naturlig försvarsmekanism är att cellerna i matstrupen hela tiden nybildas. Normalt lever cellerna i cirka tio dygn.

Nadereh Poorkhalkali har visat att livslängden på dessa celler minskar med i genomsnitt ett dygn om produktionen av saltsyran i magen hämmas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida