Södersjukhuset kritiseras för tv-inspelningar

Både Socialstyrelsen och sjuksköterskornas etiska råd kritiserar Södersjukhusets agerande i samband med inspelningen av tv-programmet Livräddarna. Men serien får tittarnas pris som årets bästa program.

23 september 2005

? Personer som behöver akut vård ska vara fredade från massmedia och publicering. För barn och avlidna bör inga anhöriga ha rätt att upphäva deras autonomi utan de ska skyddas från publicering vid akut trauma, säger Åsa Andersson, sekreterare i Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd.

Socialstyrelsen anser att Södersjukhuset AB i Stockholm bör fundera på om det är etiskt försvarbart att be patienten om samtycke till filmning i en svår, smärtsam och kanske livshotande situation.

Det är inte bra att patienter har filmats i akuta vårdsituationer utan att det i efterhand kan utredas vilken information patienten har fått eller vilken ställning patienten tagit till frågan om att släppa sekretessen, säger Socialstyrelsen.

Förutsätter noggrannare prövnngar

Vårdgivarens och personalens ansvar för att patienternas integritet inte kränks kan aldrig avtalas bort och vårdpersonal får inte medverka till en spridning av uppgifter som omfattas av sekretess.

Socialstyrelsen förutsätter att Södersjukhuset i fortsättningen gör noggrannare prövningar av förfrågningar från media om att närvara vid vård och behandling av enskilda. Man påpekar också att medias närvaro i en vårdsituation kan påverka personalen i deras yrkesutövning.

Men Jörgen Lundälv, trafikskadeforskare och universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och den som har anmält Södersjukhuset AB, är besviken.

? Jag tycker att Socialstyrelsens utredning är halvhjärtad och struntar i att reda ut rättsläget. Man har studerat 20 ambulansjournaler medan jag krävde att journalerna skulle granskas för alla de patienter som var inblandade under den ett och ett halvt år långa inspelningstiden.

Premiär för ny serie

Just när Socialstyrelsens och Svensk sjuksköterskeförenings beslut kommer startar en ny tv-serie, Blåljus, där Ambulanssjukvården i Skåne medverkar. I Lund bjöd ambulansstationen in alla Skånes ambulansteam och prehospitala team till sig på fika för att tillsammans se premiäravsnittet på storbildsskärm.

? Jag befarar att Socialstyrelsens beslut öppnar upp för allt fler underhållningskanaler att ta efter den här sortens program och att tänja gränserna. Man konstaterade att Södersjukhuset konstruerade sitt avtal med produktionsbolaget efter det att inspelningarna hade börjat, men gjorde ingenting mer av den upptäckten, konstaterar Jörgen Lundälv.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida