Sökes: Uppfinnare

4 februari 2002

»Dina idéer efterlyses« heter en ny kampanj riktad till vårdpersonal i Stockholms län. Syftet är att stimulera bland andra sjuksköterskor att göra verklighet av sina produktidéer. I kampanjen ingår en vandringsutställning som visar olika idéer framtagna av vårdpersonal i hela landet. Bakom kampanjen står bland andra statliga Nutek, Verket för näringslivsutveckling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida