Sol kan skydda mot cancer

Solljus kan skydda mot cancer. Det är den överraskande slutsatsen i ett par nya studier som refereras i nummer 15 av Läkartidningen. Studierna har publicerats i Journal of the National Cancer Institute. I den ena är slutsatsen att solbestrålning kan minska risken för malignt lymfom. I den andra är resultatet att solen kan öka överlevnaden hos personer med malignt melanom.

I Läkartidningens artikel diskuterar författarna hur de nya fynden kan förklaras. En tänkbar möjlighet är att d-vitamin som produceras i huden vid solbelysning har effekter som motverkar uppkomst av cancer.

Vad gäller malignt melanom påpekar de att solstrålning är en väletablerad riskfaktor. Men forskare har diskuterat om melanom orsakad av sol kan ge lägre risk för metastaser.

Författarna till artikeln i Läkartidningen anser att det skulle vara förhastat att med stöd av dessa båda studier ändra rådet om försiktighet med solning. Men nu krävs en bedömning av balansen mellan nytta och risk med solstrålning. Det är för tidigt att säga om D-vitamin står för de positiva effekterna och i så fall om ett råd bör ges att öka intaget av vitaminet.

Källa:Läkartidningen 2005;102;1140-1141.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida