Sommar med nödlösningar

3 september 2014

När jag läser igenom Vårdfokus rapporter om årets sommarsituation känns det som om allt kan sammanfattas i ett enda ord: nödlösningar.?

Visserligen är sommaren 2014 ännu inte slut när detta skrivs men en del utvärderingar har redan rapporterats.?

I vår sammanfattande Aktuelltartikel på sidan 14 konstaterar man till exempel i Norrbotten, Varberg och Visby att sommaren har varit den värsta hittills med fler patienter och färre personal. ?

Nödlösningarna har blivit legio runtom i landet. Bemanningsbolag, bonusar, återkallade semestrar. Alla möjligheter har använts. Även beredskap, som vi beskriver i en separat artikel på sidan 20. Beredskapen är en tidigare sällan använd åtgärd som därför är svagt reglerad i avtal. Men nu uppger sju av Vårdförbundets avdelningar i Vårdfokus enkät att beredskapen har ökat på grund av personalbrist, även inom specialistsjukvården.?

I förra numret av Vårdfokus skrev vi också om studenter som på undantag tas in för att klara vårdsommaren.??

Som kontrast till sommarrapporteringen har vi en dagbok från hur det är att arbeta i Norge. Bättre lön, kortare arbetstid och högre bemanning.?Inga nödlösningar hade behövts om de som väljer att arbeta i Norge kunde förmås att stanna i Sverige. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida