Sommaren extremt besvärlig – Yrkesinspektionen kallades in till NU-sjukvården andra året i följd

En orimlig situation. Så betecknar Vårdförbundet SHSTF arbetssituationen i sommar inom NU-sjukvården, på Uddevalla sjukhus och NÄL i Trollhättan. För andra året i rad har Yrkesinspektionen kopplats in.

8 september 1997

Att det är jobbigt för personalen under semesterperioden är inte ovanligt någonstans i landet, men den situation som rått på Uddevalla sjukhus och NÄL 1996 och 1997 har varit extremt besvärlig. Personalen har pressats så svårt att Vårdförbundet SHSTF och Kommunal känt sig tvingade att kalla in Yrkesinspektionen.

– Så här får det inte vara. Arbetsgivaren har inte lärt sig av hur det var förra året. Planeringen inför den här sommaren har varit dålig och arbetsgivaren verkar nästan överraskad över att det plötsligt blev sommar igen, säger Gunilla Nicklasson, ordförande för Vårdförbundet SHSTF i Uddevalla.

Sommaren 1996 hade man ett system med växelvis stängning på de två sjukhusen i Uddevalla och Trollhättan som sedan en tid är sammanslagna till en enhet. Den växelvisa stängningen fungerade dåligt, enligt bland annat Vårdförbundet SHSTF. Personalen fick slita extremt mycket, inte minst beroende på bristen på vikarier. Vårdförbundet SHSTF och Kommunal kopplade därför in Yrkesinspektionen.

Fyra viktiga lärdomar
Ett resultat av det besöket var den utvärdering, ”Vad lärde vi av sommaren 1996?”, som blev klar i oktober 1996. Där sägs att de fyra viktigaste lärdomarna var behovet av bättre planering (förhandlingarna och arbetet med nya rutiner måste klaras av i god tid  inför förändringen), tydligare information (planering och förutsättningar måste förankras bättre på alla plan), bättre dag-för-dag-rapporter och bättre beredskap för svängningar i belastning (bland annat att buffertkapaciteten inte får vara för liten). Utvärderingen är undertecknad av Bertil Apelman, biträdande sjukhusdirektör.

Men Gunilla Nicklasson tycker inte att sjukhusledningen tagit lärdom av vad som sas i utvärderingen.

– Något personalbuffert har inte funnits. Arbetsgivaren började alldeles för sent att försöka rekrytera vikarier, trots att vi påtalade det tidigt. I sommar har det varit så illa att det räckt att en sjuksköterska blivit sjuk för att hela personalplaneringen skulle spricka. Koppling av avdelningar har också varit vanlig.

– Dessutom erbjöd man så usla löner att de som kunnat vara intresserade sökte sig någon annanstans. 13 000 kronor i månaden är inte något som en erfaren sjuksköterska i 40–45-årsåldern accepterar. Vi försökte få ett avtal om extra ersättningar, men arbetsgivaren var kallsinnig. Däremot har han gjort avtal med enskilda personer, med olika ersättningsnivåer, säger hon.

Enligt Gunilla Nicklasson finns det fler orsaker till att det blev så besvärligt. Sommaren delades upp i två semesterperioder och de flesta erfarna hamnade i den ena. I och med att det var få erfarna som arbetade under den andra perioden fick de slita extra hårt. Barn- och kvinnokliniken flyttades till NÄL i Trollhättan den 20 maj, trots att Vårdförbundet SHSTF avrådde. Personalen från de två sjukhusen fick därför aldrig en chans att arbeta sig samman innan semestrarna började, och det blev närmast kaos på barn- och neonatalavdelningarna, säger Gunilla Nicklasson.

Krav från Yrkesinspektionen
Yrkesinspektionen kom till sjukhuset den 6 augusti. Efter besöket på två avdelningar på Uddevalla sjukhus och en på NÄL ställdes ett antal krav:

* Sommarens händelser ska systematiskt analyseras avseende den höga belastningen och förslag ska läggas så att en upprepning inte sker. Det som särskilt måste belysas är planeringen för att rekrytera vikarier, semesterplaneringen och arbetsmiljökonsekvenserna av sammanslagningen av neonatal i Uddevalla och på NÄL. Yrkesinspektionen poängterar vikten av att de anställda blir delaktiga i analysarbetet och framtagandet av åtgärdsförslag.
* Ett system för avvikelserapportering ska införas och i det systemet ska redovisas den risk avvikelsen innebär. Avvikelserapporteringen ska ligga till grund för åtgärder för att begränsa belastningen för personalen till en ”icke skadlig nivå”
* Personalen ska så snart som möjligt få handledning så att sommarens händelser kan bearbetas och så att negativ stress motverkas.

Yrkesinspektionen vill ha besked om vidtagna eller planerade åtgärder senast den 6 oktober 1997.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida