Sommarvikarie först, trainee sedan

6 december 1999

I våras annonserade Nordöstra produktionsområdet (nöpo) i Stockholms läns landsting i Vårdfacket: »Anmäl dig till vårt traineeprogram.« Den 1 september började de tre första antagna traineerna sin ettåriga traineeperiod.

– Det var dags att försöka få tag i sommarens semestervikarier. Vi satt och spånade om hur vi skulle få de unga, nyutbildade sjuksköterskorna till oss. Då kom vi på det här med ett traineeår – och fick cheferna med oss på förslaget, berättar Eva Söderdahl, som är ansvarig för traineeprogrammet på nöpo.

Många nappade på annonsen. Några av dem hoppade över traineeperioden; fem fick fast anställning direkt. Men några tog ett sommarvikariat för att sedan få chansen att delta i traineeprogrammet. Tre togs ut och utgör nu en pilotgrupp – faller försöket väl ut kommer nöpo att rekrytera fler traineer framöver.

Under traineetiden får sjuksköterskorna pröva på fyra olika enheter inom nöpo:s verksamhetsområde;  geriatrik, primärvård, palliativ vård, allmän psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. På varje ställe får traineen en handledare, och gruppen hålls också ihop under året för gemensamma aktiviteter. Nästa år avslutas traineeåret med en studieresa till något eu-land.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida