SOS-operatörer behöver ökad kompetens

11 november 2002

Socialstyrelsen anser att små SOS-centraler behöver se över sin medicinska kompetens.

Diskussioner förs med PreHospen i Borås om att inrätta en fem-eller tiopoängs-utbildning i akut medicinsk telefonrådgivning.

? Det är viktigt att en sådan utbildning inrättas. Även om en medicinsk kompetens finns på de stora SOS-centralerna, behöver den på sikt utvecklas på de små centralerna, säger Sylvia Myrsell, utredare på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har i en enkät frågat politiker och tjänstemän i landsting,

verksamhetschefer i akutvård och medicinskt ledningsansvariga läkare inom SOS Alarm, om behovet av medicinsk kompetens i ambulansalarmering.

71 procent av de 158 som besvarade enkäten anser att SOS-operatörer bör ha sjuksköterskekompetens. De flesta anser också att erfarenhet från akutmottagning och ambulanssjukvård är viktig.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida